header de new

CHARITATIEVE HISTORIE

 

De strijd tegen ALS

Van 2014 tot 2017 ondersteunde de Orde de strijd tegen de spierziekte ALS. Teams van de Orde en De Vrienden namen deel aan de Amsterdam City Swim.  
Via sponsoring zamelden zij geld in ten bate van de strijd tegen ALS.

cityswim 0518

 

Ambulance project - The Soham Baba Mission 

In 2012 heef de Stichting Saint Lazare The Netherlands een bijdrage geleverd aan een ambulanceproject in West Bengalen India.

Naar aanleiding van de Paasactie en Kerstactie 2012 van Stichting Sint Lazare Nederland werden door het Nederlands Grootprioraat de aanschafkosten van een ambulance voor West Bengalen, India, ingezameld, ca. 20.000 Euro. Door de realisatie van dit bedrag kon de Orde ervoor zorgdragen dat de ambulance werd aangekocht voor de Soham Baba Mission in West Bengalen, India.

Stichting Saint Lazare Nederland heeft het voornemen in de komende jaren nog enkele algemeen medische en lepraprojecten te ondersteunen in India, o.a. door het opzetten van een team van vrijwillige artsen die lokaal namens Stichting St. Lazare Nederland medische assistentie kunnen verlenen.

India is nog steeds het land in de wereld waar lepra het meeste voorkomt en steeds verder toeneemt. Hierbij zoeken wij aansluiting bij bestaande organisaties die lokale kennis en ervaring hebben, zoals enerzijds de Nederlandse Lepra Stichting en anderzijds een lokale Indiase NGO die actief is in West Bengalen, één van de armere gebieden in India en waar meerdere lepra kolonies zijn.

De focus van de lokale NGO, de Soham Baba Mission, is medische hulpverlening aan de allerarmsten en het leveren van noodhulp i.g.v. cyclonen en overstromingen, die daar nog regelmatig voorkomen. Zij doet dit o.a. door het opzetten van ambulancediensten en mobiele medische hulpposten. De Soham Baba Mission heeft een centrum in de deelstaten Uttaranchal en West Bengalen. Daarnaast wordt een ziekenhuis opgezet in West Bengalen voor de arme plattelandsbevolking die ver van medische faciliteiten verwijderd is.

SB1.jpgSB2.jpg

SB3.jpgSB4.jpg

 

Het ♥ I Care project

In 2011 heeft de Stichting Saint Lazare Nederland de African Foundation financieel ondersteund in het “? I Care” project. Het ging in dit project om het volgende:

Wasbaar maandverband

Meisjes op het platteland en in de sloppen missen maandelijks 3- 5 dagen school. Dit komt omdat er geen geld voor maandverband is en de doeken (soms ook zand en bladeren) die ze in plaats daarvan gebruiken doorlekken en onhygiënisch zijn. Schaamte weerhoudt hen er dan van naar school te gaan. Het uiteindelijke gevolg is dat velen vroegtijdig uitvallen voor een zo noodzakelijke opleiding.

Afri-can Foundation heeft daarom een project opgestart om wasbaar maandverband te produceren. Voor de productie werden de vrouwen van de KOLWA Community Bank in Kisumu (3e grote stad in Kenia) erbij betrokken. Hierdoor heeft dit project impact op de volgende aspecten gekregen:

 • Het biedt werkgelegenheid voor vrouwen in de sloppen van Kisumu.
 • Het genereert inkomen.
 • Door de “ I Care” wordt het taboe over seksualiteit en ongesteldheid doorbroken.
 • I Care” is duurzaam, want kan 6 - 8 maanden mee.
 • Door “ I Care” kunnen meisjes hun school afmaken.

Dankzij de financiële support van Saint Lazare Nederland, was het mogelijk om de testfase te starten, bestaande uit:

 • Ontwikkelen van 2 verschillende modellen
 • Maken van een template
 • Instrueren en trainen van de naaisters
 • Productie van 300 stuks
 • Geven van workshops en uitdelen van maandverband aan doelgroep
 • Na 3 maanden: het doen van een survey
 • Testresultaten verwerken en het schrijven van een rapport c.q. aanbevelingen.

b_1024_768_0_00_images_grafx_IC01.jpgb_1024_768_0_00_images_grafx_IC02.jpg

IC3.jpg

Eind 2011 heeft de Stichting Saint Lazare weer een bijdrage geleverd aan het I Care project in Kenia, op basis van de successen van het pilot project eerder dat jaar. Er is nu een compleet naaiatelier opgezet en diverse naaimachines zijn aangeschaft voor de productie van maandverband. Ook zijn de hygiënische omstandigheden van de medewerkers van het project verbeterd. Hieronder een kort verslag uit 2011:

De eerste 500 I Care pakketten zijn inmiddels verkocht en er zijn nieuwe afspraken op scholen en in de gemeenschappen ingepland. Het kost tijd om de producten daadwerkelijk te verkopen aan de scholen en de meisjes. Zij hebben tijd nodig om aan dit nieuwe product te wennen, maar de eerste reacties zijn gelukkig wel heel positief. Wederom een bevestiging dat we met dit project de goede weg zijn ingeslagen.

Het team in Kenia heeft verder een professionele uitstraling gekregen door bedrukte shirts en tassen die we hebben meegenomen. Ook zijn de sanitaire voorzieningen van het atelier aangepakt en verbeterd. Want “Practice what you preach!”

IC4.jpgIC5.jpg

IC6.jpgIC7.jpg

Het Suriname Project

In 2010 is door de Stichting Saint Lazare The Netherlands (SLNL) een kerstactie opgezet in samenwerking met de Stichting Esther t.b.v. de verzorgingstehuizen Esther Hof en Juliana Hof in Paramaribo, welke haar uitloop had in 2011. Deze beide verzorgingstehuizen bieden de (ex)-lepra patiënten een veilige en geborgen opvang. In 2008 had de Stichting Saint Lazare reeds een complete moderne professionele keuken gerealiseerd voor de (ex-)lepra patiënten en de staf die woonachtig zijn in beide verzorgingstehuizen.

SP1.jpgSP2.jpg

SP3.jpgSP4.jpg

SP5.jpgSP6.jpg

SP8.jpgSP9.jpg

SP10.jpgSp11.jpg