header de new

LOPENDE PROJECTEN

 

Binnenland

In 2014 werd een begin gemaakt met het Bussenproject. Daartoe werd contact gelegd met de stichting De bij-BUS in Wassenaar. De bij-BUS voorziet in het vervoer van personen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Op 6 mei 2015 overhandigde de Orde de sleutels van een door de Orde gesponsorde bus aan het bestuur van de stichting De bij-BUS. Het is het voornemen het Bussenproject over andere gemeenten uit te rollen.
Daartoe zijn in 2017 gesprekken gevoerd met mogelijke partners. In 2020 wordt het project geëvalueerd.

bijbus AH

 

Buitenland

The Travelling Doctors

The Travelling Doctors hebben een Pilot project geïnitieerd om te voorzien in een solide infrastructuur voor educatie, drinkwatersystemen, sanitatie & hygiëne, teneinde infectieziekten te voorkomen, hiermede bestendige gezondheid- en leefomstandigheden te creëren voor de allerarmsten in achtergebleven rurale gebieden op Flores, Indonesië.

In samenwerking met het EMC-Rotterdam en de Universiteit van Jakarta is een gedegen wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarna hebben veld verkenningen en baseline surveys voor implementatiemogelijkheden plaatsgevonden. Intussen is het netwerk van een sterke lokale support basis, zoals districts- en lokale overheden, NGO’s, dorpsbevolkingen,  kerkelijke- en gezondheidsinstantie ’s op orde en gereed om het actieplan uit te gaan voeren. Het bestuur van het Ende District participeert in het project ook met financiële ondersteuning. Het Districts Bureau Planning en Organisatie heeft voor de komende jaren het project in haar planning opgenomen. Dorpscommissies participeren actief.

Hoewel geïnitieerd vanuit een medische invalshoek wordt het project nu veel meer gekenmerkt door een integrale ontwikkeling van de dorpsbevolkingen. Voedselzekerheid door verbetering van locale landbouwgronden en producten, mogelijke toegang tot microkredieten en bevordering van (jeugd) werkgelegenheid door opgeleide eigenbeheer onderhoud- en productie teams zijn hiervan voorbeelden.

In een 7-tal dorpen is in de Nangapanda area Ende-district, met focus op de scholen, in februari 2016 gestart  met de installatie van drinkwatersystemen.

Planning 2017 (District Ende): 5 dorpen in de Naga Keo Area; 10 - 12 dorpen Noordkust Flores; afronding 3 dorpen in de Nangapanda Area. In de nabijheid van de desa Urozozo is een terrein van 4½ hectare aangekocht en ontgonnen voor tuinbouw. Nu er water is kan er ook irrigatie plaatsvinden. Bij succes is er een optie om nog 100 hectare te ontginnen. Op deze wijze wordt het project verbreed tot een integrale ontwikkeling van dorpsgemeenschappen.
In 2017 is het project verder uitgebreid. Zie voor het verslag 2017 hier.

Planning 2018. Zie voor de planning 2018 hier.

Interested? Please view here the information in English for funds and sponsors

 

2015 Flores1  2015 Flores 4

2015 Flores2  2015 Flores3

2015 Flores5