header de new

CONSTITUTIONEEL HANDVEST

De Hospitaalridders van Sint Lazarus  volgden in eerste instantie de regel van Sint-Basilicum. Vanaf de twaalfde namen zij de regel van Sint-Augustine over.

Een bewerkte regel uit het begin van de veertiende eeuw. De regel is een combinatie van religieuze, hospitale en militaire aspecten van de Orde, afkomstig uit Zwitserland, dat ooit een commanderij van de Orde was.

In 1649, werden een nieuwe regel en statuten gedrukt, om de veranderingen gedurende de twee voorgaande eeuwen in de Orde te adresseren, evenals de fusie met de orde van Onze Lieve Vrouw van Carmel. Het stond de Ridders toe om te trouwen, te leven in een minder rigide structuur en een onafhankelijk geestelijk leven te leiden, door te bidden voor de Zorg van de Heilige Maagd Maria. Deze regel en statuten waren effectief tot 1830.

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw, de Ridders werden bestuurd op basis van de statuten, opgesteld door de Raad van Officieren en Patriarch Protector.

In 1933 werden de regels en statuten herschreven om relevant te zijn in de moderne wereld, met de volgende veranderingen:

  1. De rang van Dame werd ingesteld, om de oorspronkelijke Zusters van Sint Lazarus te eren. Deze Zusters waren degene die ooit de leprozen verzorgden.
  2. De Orthodoxen, Protestanten en Anglicanen werden formeel toegelaten.
  3. Om zich aan te passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij werd de leefregel voor de leden herzien en gewijzigd.

De Orde van Sint Lazarus is momenteel gedefinieerd en geregeld door een Constitutioneel Handvest dat in Praag werd aangenomen op 21 september 2006. Dit document behoudt het authentieke charisma van de Orde, gebaseerd op spiritualiteit, liefde en traditie en staat toe om effectief en belangrijk te zijn in de eenentwintigste eeuw, ten voordele van haar leden en degenen die zij dienen.

Het Constitutioneel Handvest is een openbaar document dat in het Frans is geschreven, de taal van de Orde.