header de new

De spirituele bescherming

De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jerusalem is vanuit haar oorsprong een religieuze gemeenschap. In de tegenwoordige tijd bestaat zij uit chaplains en leken die tot verschillende kerkelijke gemeenschappen behoren. De spirituele roeping is het bevorderen van de christelijke eenheid.

De legitimiteit van de Orde van Sint Lazarus werd in geestelijke zin gewaarborgd door de patriarchen van Jeruzalem, zowel van de Griekse en als de Latijnse ritus, vanaf de  oprichting tot 1255. Dit werd vervolgens bevestigd door paus Alexander IV in zijn bul van 1 april 1255 en door opeenvolgende pausen tot in de 19e eeuw. Van 1841 tot 2005 werd de legitimiteit van de Orde gewaarborgd door de Grieks-Melkitische Patriarchen.

Sinds 2005 staat de Orde onder de geestelijke bescherming van een hooggeplaatste Katholieke prelaat, op uitnodiging van de Grand Magistry. Sinds 14 september 2012 vormt kardinaal Duka het hoogste morele en geestelijke gezag van de Orde. Hij volgde op die dag kardinaal László Paskai op.

De Geestelijke Beschermer is de borg van de spiritualiteit van de Orde, haar leden, haar beleid en haar activiteiten. Hij belichaamt de historische banden met de Katholieke kerk en ziet tegelijkertijd nauwgezet toe op het oecumenische karakter van de Orde.

 

Protection spirituelle