header de new

Het bestuur van de Orde:

 • De Grootmeester is de opperbevelhebber van de Orde.
 • De Grand Magistry ondersteunt hem.
 • De Constitutional Council interpreteert de regels, statuten en het Constitutioneel Handvest van de Orde. Zij bemiddelt in geschillen tussen afdelingen van het bestuur, de jurisdicties en de leden.
 • De Governing Council vertegenwoordigt de nationale jurisdicties.
 • Het Generaal Kapittel fungeert als spreekbuis van de leden

 

De Grootmeester

De Grootmeester is de opperbevelhebber van de Orde. Hij wordt gekozen op de General Chapter (Algemene Vergadering) met een absolute meerderheid. Hij moet lid zijn van de orde, katholiek, en van adel. Hij blijft in functie tot de dag van Pinksteren in het jaar van zijn vijfenzeventigste verjaardag. Hij wordt dan de Grootmeester Emeritus.

De Grootmeester is de wettelijke vertegenwoordiger van de Orde en zorgt voor de drie roepingen van de Orde: spiritualiteit, charitas, en traditie. Hij wordt bijgestaan door de leden van de Grand Magistry.

De Grootmeester heeft de uitsluitende bevoegdheid om een Ridder, Dame of een geestelijke in de Orde toe te laten of te bevorderen. Sinds zijn verkiezing op 20 november 2010 is Jan Graaf Dobrzensky z Dobrzenicz de 50ste Grootmeester van de Orde van Sint Lazarus.

 

De Grand Magistry

De Grootmeester wordt ondersteund door de leden van de Orde die hij benoemt als adviseurs, zij vormen de Grote Magistry en dragen de titel Grootofficier.

De Grand Magistry heeft als functiet om het de Grootmeester mogelijk te maken om zijn taken te vervullen: hulp aan de meest kansarmen, bij te dragen aan de christelijke eenheid en de tradities van de ridderschap te behouden.

Naast de Grootmeester, bestaat de Grand Magistry uit de volgende Grootofficieren:

 • De Grand Prior Spiritual: schrijft spirituele boodschappen, teksten voor reflectie en bevordert de oecumene.
 • De Grand Chancellor: assisteert de Grootmeester. Binnen de Orde zorgt hij ervoor dat de adviezen van de Grootofficieren en de hoofden van jurisdicties in lijn zijn met de doelstellingen en waarden van de Orde. In samenspraak met de Grootmeester bereidt de Grand Chancellor alle decreten voor en implementeert en handhaaft deze.
 • De Grand Capitular: handhaaft de tradities van de Orde, doet onderzoek en onderhoudt het archief. De Grand Capitular adviseert over de ceremoniën, de insignes, uniformen en vaandels en banieren.
 • De Grand Hospitalier: heeft de leiding over de charitatieve activiteiten van de Orde. Hij coördineert de activiteiten van de Hospitaalridders van de nationale jurisdicties. Hij werkt aan internationale projecten en onderhoudt contacten met diverse internationale instellingen om de charitatieve projecten van de Orde uit te voeren.
 • De Grand Marshall: is het hoofd protocol; hij zorgt ervoor dat de verschillende internationale ceremonies in lijn zijn met de historische gewoonten van de Orde. Hij geeft ook instructies over het dragen van uniformen, insignes en decoraties.
 • De Grand Secretary: verzorgt het secretariaat, houdt een register bij van de leden van de Orde, bewaakt de productie en creatie van insignes en de voorbereiding van internationale evenementen van de Orde.
 • De Grand Treasurer: beheert de financiën en de bezittingen, roerend en onroerend, van de Orde . Hij controleert alle internationale bijdragen, de fondsen,de jaarlijkse begroting en zorgt voor een stevig programma voor risicopreventie.

 

De Governing Council

De Governing Council is het vertegenwoordigend orgaan van de hoofden van de jurisdicties. De Council vormt de verbinding tussen de Grootmeester en de jurisdicties. De Council communiceert enerzijds het beleid van de Grootmeester en de Grand Magistry, en informeert anderzijds de Grootmeester en de Grand Magistry over alle vragen en zorgen vanuit de leden van de Orde.

De leden van de Governing Council zijn:

De Grootprior van België - Z.E. Chevalier Damien van Bellinghen

De Grootprior van Bohemen - Z.E. Chevalier Ondrej Vanke

De Grootprior van Frankrijk - Z.K.H. Prins Charles-Philippe d'Orlėans

De Grootprior van Groot-Brittannië - Z.E. de Baron van Fetternear

De Grootprior van Hongarije - Z.E. Chevalier Tibor Csaszar

De Grootprior van Italië - Z.E. Chevalier Giovanni Ferrara

De Grootprior van Lusophone Africa – Z.E. de Graaf van Ribadouro

De Grootprior van Monaco - Z.E. Chevalier Jean-Pierre Campana

De Grootprior van Montenegro - Z.E. Chevalier Wolfgang Breitenthaler

De Grootprior van Nederland - Z.E. Chevalier Dr. Martino Neumann

De Grootprior van Polen - Z.E. Chevalier Krystof Polanski-Lipinski

De Grootprior van Portugal - Z.E. de Markies van Ervededo

De Grootprior van Spanje - Z.E. Chevalier Enrique Castelló-Soler

De Grootprior van de Verenigde Staten - Z.E. Chevalier Thierry Pauquet de Villejust

De voorzitter van de Governing Council is Z.K.H. Prins Charles-Philippe d ‘Orléans en zijn vicepresident is de Baron van Fetternear.

 

De Constitutional Council

Juridisch advies is essentieel voor een moderne internationale Orde. De Constitutionele Council is een recente creatie, die voortvloeit uit de wens om de juridische integriteit van de Orde als onderdeel van haar wereldwijde harmonisatie behouden.

De Constitutionele Council is verantwoordelijk voor de interpretatie van het constitutioneel handvest, reglementen en verordeningen van de Orde. Het controleert het verkiezingsproces, beoordeelt de discussies en verifieert de wetsteksten in overeenstemming met de tradities en het karakter van de Orde.

De leden van de Constitutionele Council zijn:

Z.E. Chevalier Rolf Leenhouts, Nederland

Z.E. Chevalier Zdenek Kučera, Bohemen

Z.E. Chevalier Jan Anema, Nederland

Z.E. Chevalier Graaf Paolo Vandelli-Bulgarelli, Italië

Z.E. Chevalier Pierre-Louis Aufort, Frankrijk

 

Commissies

Om het werk tussen de jurisdicties van de Orde van Sint Lazarus te vergemakkelijken, maakt de Grand Master gebruik van commissies, die hij creëert naar gelang de behoefte. Tot op heden, zijn er vier commissies:

COMMUNICATIE:

De commissie centraliseert de internationale communicatie om de consistentie en transparantie te waarborgen. Het is verantwoordelijk voor de website en een intern internationaal tijdschrift.

De Commissie is samengesteld uit:

Z.K.H. Prins Charles-Philippe d'Orleans, Frankrijk

Z.E. Chevalier Matthew Jackson, Groot-Brittannië

REUNIFICATIE:

Verschillende organisaties werken onder auspiciën van Sint Lazarus en met dezelfde naam. Dit is het gevolg van scheuren in het verleden. Deze groepen werken samen met de Orde om te herenigen en een organisatie te maken, die sterker en ambitieuzer is. De commissie heeft als doel om te werken aan deze hereniging.

De Commissie is samengesteld uit:

Z.E. Chevalier Filip Deelen, Nederland

Z.E. Chevalier Ondřej Vanke, Tsjechië

INSIGNIA:

Het is belangrijk om de productie, het verzenden en de aankoop van de insignia te reguleren binnen een organisatie, zoals de Orde van Sint Lazarus. De commissie heeft tot doel te werken aan alle aspecten met betrekking tot insignia van de Orde.

De Commissie is samengesteld uit:

Z.E. De baron van Fetternaer, Groot-Brittannië

Z.E. Chevalier Ondřej Vanke, Bohemen

ADVISEURS:

De Grand Master vraagt vaak advies van gekwalificeerde mensen, leden van de Orde van Sint Lazarus of niet-leden. Zij zijn experts op specifieke gebieden en hun vaardigheden dragen positief bij aan de Orde.

Z.E. Chevalier Bruce Sebree, USA.

Z.E. Chevalier Hon. Cons. Algemene Wolfgang Breitenthaler, Oostenrijk