header de new

FEITEN EN CIJFERS

Nederlandse Vereniging van de leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem 

KvK nummer: 405355597

RSIN nummer: 816612900

Contact gegevens:

Nicolaas Beetspad 4

1401 DA Bussum

Bestuur:

  1. Prof. Dr. Martino H.A. Neumann - voorzitter
  2. E.G.M.M Aarts Msc – penningmeester
  3.  M.P.W. Lamberti - Henquet BA - kanselier

Beloningsbeleid: bestuursleden worden niet bezoldigd en ontvangen geen onkosten vergoeding in het kader van hun activiteiten voor de stichting, alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

De doelstelling van de Vereniging:

Het verenigen van de leden van de Nederlandse jurisdictie van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem.

Beleid:

De activiteiten van de Vereniging zijn gericht op het gezamenlijk invulling geven aan de drie pijlers van de Orde: charitas, spiritualiteit en traditie. Daartoe worden bijeenkomsten georganiseerd en fondsen en bijdragen geworven ten bate van de Stichting Saint-Lazare The Netherlands (SSLN) waarin de charitatieve activiteiten van de Vereniging zijn ondergebracht. De Vereniging ondersteunt de Stichting Vrienden van Saint Lazare en draagt eveneens financieel bij aan de charitas van de internationale Orde. De Verenigingsactiviteiten in 2018 zijn: de algemene ledenvergadering op 24 maart, met aansluitend een spiritueel programma, de stadsprocessie Maastricht op 14 mei , de Heiligdomsvaart op 27 mei, de spirituele dag op 22 september, de Ridderdagen op 9 en 10 november, de Lazarusdag op 16 november, het participeren in de activiteiten van SSLN en De Vrienden van Saint Lazare.

Verslag activiteiten:

De algemene ledenvergadering 2017 met aansluitend een spiritueel programma vond plaats op 25 maart in het Zwanenbroedershuis in 's-Hertogenbosch. De Orde nam deel aan de stadsprocessie Maastricht op 14 mei. De spirituele dag werd gehouden op 9 september op Kaageiland. De Ridderdagen vonden plaats op 3 en 4 november in Den Haag. In het kader van de Lazarusdag verzorgde Prof. dr. Annemieke Geluk van de Universiteit Leiden op 14 december op sociëteit De Witte in Den Haag een lezing over de doorbraak die zij had bereikt in de snelle opsporing van Lepra. De Vereniging en haar leden ondersteunden financieel en bestuurlijk SSLN en De Vrienden van Saint Lazare en namen deel aan haar activiteiten. Als nieuwe sponsors voor het Flores-project van het Programma The Travelling Doctors of Saint Lazare werden geworven de Rabobank Foundation en Wilde Ganzen. Financieel droeg de Vereniging bij aan de charitas van de internationale Orde.

Financieel verslag:

Bekijk hier de jaarcijfers 2017.