header de new

RANGEN EN INSIGNES

Volgens haar aard en doelstellingen, de Orde van Sint Lazarus laat tot haar rangen toe degenen die zich kunnen conformeren aan het Constitutioneel Handvest. Dit kunnen zijn leken mannen en vrouwen, vrijgezellen en getrouwden, priesters en pastoors, religieuze mannen en vrouwen die ofwel katholiek zijn of behoren tot de belangrijkste kerkelijke gemeenschappen.

De leden van de Orde worden toegelaten in die overeenkomt met hun persoonlijke situatie en hebben de mogelijkheid om de aard van hun betrokkenheid te kiezen.

Elk lid belijdt het christelijk geloof, is in een goede verstandhouding met zijn of haar kerkelijke gemeenschap en participeert in het geestelijk leven van hun Jurisdictie op een oecumenische wijze. Mannen kunnen worden benoemd als Ridder en vrouwen kunnen worden geïnstalleerd als Dame.

Leden moeten minstens 25 jaar zijn. Echter, het is mogelijk om in de orde te worden ontvangen, op basis van de eerder genoemde criteria vanaf 18 jaar als een Schilddrager of Jonge Dame.

Kapelaans moet zijn gewijd in de christelijke kerk of een van de belangrijkste kerkelijke gemeenschappen en in goede verstandhouding met hun bisschoppen zijn in goede staat met haar. Seminaristen en studenten voorbereidend op wijding kunnen ontvangen worden als nieuwelingen.

Afhankelijk van de aard van hun betrokkenheid kunnen leden van de orde worden gepromoveerd naar de volgende rangen:

   

Titel (vrouwen)

Afkorting

Broeder

BLJ

Zuster

SLJ

Dienende Broeder

SBLJ

Dienende Zuster

SSLJ

Ridder

KLJ

Dame

DLJ

Ridder Commandeur

KCLJ

Dame Commandeur

DCLJ

Ridder Groot Kruis

GCLJ

Dame Groot Kruis

GCLJ

Geestelijken kunnen worden toegelaten tot de volgende rangen:

Titel

Afkorting

Chaplain

ChLJ

Senior Chaplain

SChLJ

Geestelijk Commandeur

ECLJ

Kerkvorst Groot Kruis

GCLJ

De leden van de orde zijn overtuigd om hun leven te leiden op een voorbeeldige wijze, die in overeenstemming is met de taken en principes van de katholieke kerk of de kerkelijke gemeenschap waartoe zij behoren. Alle leden nemen deel aan de drie roepingen van de Orde: het geestelijke streven van de christelijke eenheid, de charitatieve activiteiten en het voortzetten en behouden van de tradities van de orde van Sint Lazarus.