header de new

RIDDERS, DAMES EN GEESTELIJKEN

De Orde van Sint Lazarus is de enige oecumenische Orde in de wereld. Als een Orde van ridderlijkheid, heeft de Orde van Sint Lazarus de waarden van adel behouden, maar vandaag de dag, komen leden uit alle sociale klassen. Ze kunnen worden omschreven als christenen bewoond door een ‘adel van de geest’, die wordt geïllustreerd in hun gedrag en zelfopoffering.

De orde heeft zijn traditionele morele waarden, zoals de geest van dienstbaarheid, opoffering en discipline vastgehouden, die kenmerken nog steeds de Ridders van vandaag.

Gevechten vinden niet meer plaats met het zwaard. De moderne gevechten worden uitgevochten in de strijd tegen ziekte, armoede, uitsluiting en onverdraagzaamheid, alsmede de verdediging en bevordering van het geloof.

Alle leden van de Orde, geestelijke of leek, zijn toegewijd aan de waarden van christelijke naastenliefde, strevende naar geestelijke volmaaktheid door te werken voor het welzijn van anderen. Als een oecumenische Orde van ridderlijkheid, is het lidmaatschap van de Orde van Sint Lazarus toegankelijk, afhankelijk van de voordracht, voor christelijke mannen en vrouwen, die de waarden van het christendom respecteren, die een vurige wens hebben om anderen te helpen en te werken aan de christelijke eenheid.

Dankzij haar leden en vrijwilligers, is de orde van Sint Lazarus maatschappelijk betrokken in liefdadigheidswerk in de wereld. Helpende duizenden zieken, lijdenden en behoeftigen.

De Orde van Sint lazarus werkt dagelijks aan een betere wereld.