header de new

EVIDENCE project Flores: planning 2018

  • Ende district, subdistrict Detukeli  - 10 dorpen, watersystemen en sanitatie;
  • Nagekeo district - 10 dorpen, watersystemen en sanitatie;
  • Ngada district - 5 dorpen, watersystemen en sanitatie;
  • Opleidingen, trainingen, vakopleidingen Caritas;
  • Volgmeting resultaten, Medical Research Program Nangapanda;
  • Horticulture projecten.

 Field workers water reservoir
Veldwerkers bij waterreservoir

Interested? Please view here the information in English for funds and sponsors


Stichting De bij-BUS

Op 6 mei 2015 heeft de Orde een door haar gesponsorde bus overgedragen aan de Stichting De bij-BUS in Wassenaar. De stichting heeft tot doel te voorzien in het vervoer van personen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. De Orde is met de Stichting een meerjarige sponsorovereenkomst aangegaan.

Bijbus0915