header de new

bannerStLazare helpt 

Saint Lazare helpt! en The Travelling Doctors

Verslag 2018, planning 2019

Met het integraal ontwikkelingsproject EVIDENCE 1 op Flores, Indonesië, zijn ook in 2018 weer meer dorpen bereikt. Het EVIDENCE-project voorziet in drinkwater systemen/netwerken en sanitaire faciliteiten voor scholen en huishoudens in arme afgelegen rurale dorpsgemeenschappen. Als spin off worden met de watervoorziening ook tuinbouwprojecten geïnitieerd en de voedselzekerheid en – veiligheid bevorderd.

De ingezette cultuurverandering verder beklijfd. Niet alleen in de pilot-dorpen, maar ook in de andere dorpsgemeenschappen is bewustzijn van eigen verantwoordelijkheid en geloof in “Yes we can do it together” ontwikkeld. Van groot belang hierbij is de steun van lokale en centrale overheden en kerkelijke autoriteiten en alle betrokken stakeholders. Enthousiaste participatie van de dorpsgemeenschappen als belangrijkste stakeholder blijft vanzelfsprekend een kritische succesfactor in het project.
De Step-by-step benadering van nieuwe projecten vond ook in dit jaar plaats waarbij monitoring van strakke planningen en kosteneffectieve uitvoering voorop staat.

2018 8 Dir Caritas Waterreservoir Detukeli         2018 7 Bouw toiletputten
Directeur Caritas                                                                                                            Bouw toiletputten                                                                                                                 

Ende District:

13 dorpen gereed inclusief bouw nieuwe toiletvoorzieningen in scholen en aanleg irrigatie in het tuinbouwproject.

Ngada District:

3 dorpen gereed inclusief toiletten voor scholen, 2 dorpen doorgeschoven naar begroting en planning 2019.

NageKeo District:

De voorbereidingen voor het watervoorziening project voor 10 dorpenzijn grotendeels gereed.

  • Het creëren van een sociale infrastructuur heeft veel aandacht en tijd gekost in de vorm van veel gesprekken op diverse niveaus en met alle betrokken Stakeholders.
  • In verband met de meer gecompliceerde aanleg van waterdistributiesystemen is een advies uitgebracht door Practica Consultants.
  • Wegaanleg door het Districtsbestuur, van de waterbronnen naar 3 plateaus op verschillende hoogte waar reservoirs en pompstations moeten worden gebouwd, is gereed.
  • Besluitvorming over de start van de werkzaamheden is vertraagd door de verkiezingen in Indonesië van nieuwe Districtsbesturen.

Jungle transport materialenInitiatief vrouwen Tuinbouw Ratesuba
Transport materialen                                                                                             Initiatief vrouwen tuinbouw

 

Planning 2019

Voor de begroting en plannen van 2019 zal de focus liggen op de watervoorziening en sanitaire faciliteiten in scholen in 10 dorpen in Jawakisa District NageKeo.
Energievoorziening door gebruik van zonnepanelen voor de pompstations.
Per dag moet 275 m³ water over een afstand van 6 km en hoogteverschil van enkele honderden meters omhoog gepompt worden.
Voortdurende aandacht en monitoring van het onderhoud van systemen met name in de scholen is en blijft van groot belang en zorg.
Ook meting en periodieke monitoring van de kwaliteit van het drinkwater in relatie tot verbeterde hygiëne en gezondheid is als prioriteit op de planning voor 2019 vastgesteld.

Nieuwe chili aanplant oogst na 1 maand  Tuinbouw Uruzozo
Oogst chili aanplant na 1 jaar                                                                                  Tuinbouw    

1. EVIDENCE staat voor Educational Vigour against Infectious Diseases Employing Novel Combinations of Expertise

EVIDENCE project Flores: planning 2018

  • Ende district, subdistrict Detukeli  - 10 dorpen, watersystemen en sanitatie;
  • Nagekeo district - 10 dorpen, watersystemen en sanitatie;
  • Ngada district - 5 dorpen, watersystemen en sanitatie;
  • Opleidingen, trainingen, vakopleidingen Caritas;
  • Volgmeting resultaten, Medical Research Program Nangapanda;
  • Horticulture projecten.

 Field workers water reservoir
Veldwerkers bij waterreservoir

Interested? Please view here the information in English for funds and sponsors


Stichting De bij-BUS

Op 6 mei 2015 heeft de Orde een door haar gesponsorde bus overgedragen aan de Stichting De bij-BUS in Wassenaar. De stichting heeft tot doel te voorzien in het vervoer van personen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. De Orde is met de Stichting een meerjarige sponsorovereenkomst aangegaan.

Bijbus0915