header de new

Saint Lazare lezing 2018

De Saint Lazare tafel van Sociëteit De Witte in Den Haag organiseerde op 22 november de Saint Lazare lezing 2018. Het onderwerp was ‘De betekenis van de Ridderlijke Orden in Nederland’, de inleider was jhr dr Tom Versélewel de Witt Hamer. Tom de Witt Hamer promoveerde in 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift 'Geloven verplicht - een elite onderzoek naar Ridderlijke Orden in het Koninkrijk der Nederlanden'. Na afloop vond het Saint Lazare jaardiner plaats. Aan lezing en diner namen naast leden van de Orde, vele leden van De Witte en De Vrienden van Saint Lazare deel.

lezing 2 

Voorzitter spreekt

De Ridderdagen 2018

Den Haag vormde het decor voor de Ridderdagen 2018. De Vigilie en de Investituur met oecumenische kerkdienst werden gehouden in de Oud Katholieke H.H. Jacobus- en Augustinuskerk in de Juffrouw Idastraat, een vroegere schuilkerk nu in gebruik bij de oud-katholieke parochie. Twee nieuwe leden werden in de Orde opgenomen. Het gala vond plaats in hotel Des Indes.

entree kapittel

kerk

 

Ridderdagen

2019: 15 en 16 november, Houthem-St Gerlach

2020: 6 en 7 november, Den Haag

2021: 5 en 6 november, Houthem-St Gerlach

2022: 11 en 12 november, Den Haag

2023: 10 en 11 november, Houthem-St Gerlach

2024: 8 en 9 november, Den Haag 

2025: 7 en 8 november, Houthem-St Gerlach

 

Voorjaarsbijeenkomst 2018

De algemene ledenvergadering vond plaats op zaterdag 24 maart 2018, wederom in museum het Zwanenbroedershuis in ’s-Hertogenbosch.

zwanenbroedershuis   alv6

 

Saint Lazare lezing 2017

Ter gelegenheid van Sint-Lazarusdag 2017 organiseerde de Saint-Lazare Tafel van Sociëteit De Witte in Den Haag op donderdag 14 december 2017 een activiteit voor alle leden van de Orde, de Vrienden van Saint Lazare en belangstellende leden van De Witte.

Het programma bestond uit een lezing door Prof. dr. Annemieke Geluk van de Universiteit Leiden/ LUMC over de belangrijke doorbraak die zij met haar team heeft geboekt in de bestrijding van lepra. Met dit thema sluit de Orde aan bij haar ontstaansgrond in de 11 eeuw in het Heilige Land: de zorg voor leprozen. De lezing werd gevolgd door een diner.

 

Annemieke Geluk

Prof. dr. Annemieke Geluk